Czy wszyscy zostaniemy bez pracy? | Tomasz Trzciński

wykład

Czy wszyscy zostaniemy bez pracy? | Tomasz Trzciński

data

2 lipca 2023, godz. 16:00

miejsce

PPNT Gdynia | sala kinowa
al. Zwycięstwa 96/98, budynek III

wstęp

rezerwacje
zarezerwowane miejsca: 96/100

Żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, musisz zapisać się na listę.

kiedy? godz. 16:00-17:00

Sztuczna inteligencja (AI) przyczynia się do drastycznych zmian w wielu sektorach gospodarki, wpływając na sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i jakie zawody będą potrzebne. Jak zatem zapewnić stabilność rozwoju społeczeństwa w obliczu tych zmian?

„Musimy zaakceptować kreatywną destrukcję, czyli ideę, zgodnie z którą w miarę automatyzacji starych miejsc pracy powstają nowe” – Erik Brynjolfsson, profesor MIT, ekonomista i badacz sztucznej inteligencji. Omówienie zmian, które determinuje rozwój sztucznej inteligencji jest istotne dla zrozumienia i przewidywania przyszłości rynku pracy oraz do rozwijania umiejętności niezbędnych do przetrwania w nowym świecie technologii. Podczas prelekcji przedstawione zostaną rozwiązania budowane pod kątem automatyzacji, szczególnie w kontekście potencjalnych zawodów oraz możliwości i zagrożenia, jakie niesie za sobą rozwój AI.

Zamiast traktować sztuczną inteligencję jako zagrożenie dla zatrudnienia, postrzegajmy ją jako partnera do usprawnienia swojej pracy, zwiększenia produktywności i zdobycia przewagi konkurencyjnej. Uczmy się nowych technologii, rozwijajmy umiejętności miękkie, w tym umiejętność weryfikowania prezentowanych informacji, oraz zdobywajmy wiedzę z różnych dziedzin, aby zwiększyć swoją wartość zawodową.

Prelekcja będzie tłumaczona na Polski Język Migowy (PJM).

Partner merytoryczny:

Materiały:

prelegent

Tomasz Trzciński

Tomasz Trzciński

Dr hab. inż. Tomasz Trzciński, prof. PW i UJ kieruje pracami zespołu zajmującego się widzeniem maszynowym CVLab na Politechnice Warszawskiej. Jest również członkiem zespołu uczenia maszynowego GMUM na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kieruje pracami grupy widzenia maszynowego w IDEAS NCBR, polskim centrum badawczym w obszarze sztucznej inteligencji. Stopień doktora...

Pełne bio